Sisältöjulkaisija

Anna palautetta

Navigointivalikko

Uutinen

Tietoa Tulppa-verkkovalmennuksesta

15.11.2022

Tulppa-verkkovalmennus mahdollistaa paremmin pohjoissavolaisten pääsyn sydänvalmennuksen.

Sepelvaltimotautiin sairastuneen digitaalinen sydänkuntoutus on alkanut syyskuun alussa Pohjois-Savossa. Terveyskylän Omapolku-palvelua käyttävä sydänkuntoutuksen malli avautui syyskuussa ja ensimmäiset kokemukset verkkovalmennuksesta ovat olleet positiivisia. Tulppa-verkkovalmennuksessa valmennettava saa kattavasti tietoa sairaudesta, sen lääkehoidosta, ravitsemuksesta ja liikunnasta. 
 
Sydänliiton mukaan sydänkuntoutuksella voidaan ehkäistä uusia sydäninfarkteja, muita valtimotaudin ilmentymiä, kuten aivoinfarkteja ja sydänsairaudesta johtuvia kuolemia. Lähes joka viidennellä sydäninfarktin saaneella infarkti uusiutuu jo ensimmäisen vuoden kuluessa. Sepelvaltimotaudin sairastavuus on Pohjois-Savossa THL:n mukaan Suomen synkintä kärkeä.
Sepelvaltimotauti edellyttää koko eliniän kestävää lääkehoitoa sekä elintapahoidon ja riskitekijöiden hallintaa. Tässä onnistuminen näkyy potilaan sitoutumisessa omahoitoon. 
 
Verkkovalmennus mahdollistaa sen, että potilaita on mahdollista ottaa mukaan laajemmalta alueelta ja näin kuntoutus päästään aloittamaan mahdollisimman pian sairastumisen jälkeen. Pienissä kunnissa potilas on voinut joutua odottamaan kauan ennen kuin kasvokkain järjestettävät Tulppa-kuntoutusryhmät täyttyvät. Kansainvälisten hoitosuositusten mukaan jokainen sepelvaltimotautia sairastava tulisi ohjata sydänkuntoutukseen, mutta tällä hetkellä Suomessa vain joka viides heistä saa sitä.

Kuntoutuja voi edetä valmennuksessa omaan tahtiinsa. Terveyskylän omapolku palvelussa on 12-osainen itsenäisesti oppimisen kokonaisuus, joka sisältää luettavaa, kuunneltavaa ja katsottavaa tietoa, erilaisia tehtäviä ja pohdinnan paikkoja. Kuntoutuja voi ottaa koko valmennuksen ajan yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen mieltään askarruttavissa asioissa. Valmentajat seuraavat kuntoutujan etenemistä. Lisäksi kuntoutujalla on mahdollisuus osallistua ryhmämuotoisiin etätapaamisiin, joissa keskeisessä osassa on vertaistuki. Ryhmämuotoisia etätapaamisia järjestetään kuusi kuukautta kestävän valmennuksen aikana viisi kertaa.
 
Terveydenhuollon toimipisteessä asiakkaalle tarjotaan perinteisen valmennuksen vaihtoehtona myös Tulppa-verkkovalmennusta. Asiakas saa ohjeistuksen valmennuksesta ja valmentaja avaa Terveyskylän Omapolulle rakennetun Tulppa-valmennuspolun asiakkaalle. Asiakkaalla tulee olla käytössä tietokone tai älylaite sekä vahvan tunnistautumisen mahdollisuus verkkopalveluun.

Seuraava Tulppa ryhmä alkaa marraskuussa ja siihen toivomme osallistujia perjantaihin 18.11. klo 15 mennessä. Seuraavat ryhmät aloitetaan todennäköisesti tammikuun puolessa välissä ja maaliskuussa. Ryhmän mahtuu 20 henkilöä ja tietoa valmennuksesta saa kaikilta Pohjois-Savon terveysasemilta.

Lisätietoja:
kehittäjähoitaja Eeva Härkönen
eeva.harkonen@ylasavonsote.fi