Sisältöjulkaisija

Navigointivalikko

Uutinen

Todistus tartuntatautipäivärahaa varten hyvä hakea omasta työterveyshuollosta

02.03.2022

Säännökset tartuntatautipäivärahan osalta muuttuivat 28.2.2022. Tästä lähtien tartuntatautipäivärahan saamiseen edellytetään PCR-testillä tai antigeenitestillä varmennettu koronavirustartunta sekä lääkärin, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan todistus koronavirustartunnasta. Tämän uuden velvoitteen myötä kuntayhtymän vastaanotot ja yhteydenottokanavat ovat kuormittuneet, koska koronatestattavia on entistä huomattavasti enemmän ja vastaanotoille hakeutuu runsaasti ihmisiä hakemaan todistusta tartuntatautipäivärahaa varten.  Suosituksena onkin hakeutua PCR-testiin vain, jos sille on tarve ja pyytää tartuntatautipäivärahatodistus omasta työterveyshuollosta.  

Säännökset tartuntatautipäivärahan osalta muuttuivat 28.2.2022. Tartuntatautipäivärahan saaminen ei enää edellytä kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin tekemää karanteeni- tai eristämismääräystä. Asiakkaalla voi olla oikeus etuuteen, jos hänellä on luotettavasti laboratoriovarmennetulla PCR-testillä tai antigeenitestillä todettu koronavirustartunta eikä hänen ole suositeltavaa tehdä työtään tartunnan leviämisriskin takia. Hoitavan lääkärin, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan kirjoittama todistus koronavirustartunnasta ja työstä poissaolon tarpeesta riittää etuuden saamiseksi, jos muut tartuntatautipäivärahan myöntämisen edellytykset täyttyvät. 

Myös alle 16-vuotiaan lapsen huoltaja voi saada tartuntatautipäivärahaa, jos lapsella on luotettavasti todettu koronavirustartunta ja hän joutuu sen takia olemaan poissa varhaiskasvatuksesta tai oppilaitoksesta, eikä huoltaja voi tämän takia tehdä töitä. Myös tässä tilanteessa riittää hoitavan lääkärin, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan todistus. 

Lisätietoa Kelan sivuilta: Tartuntatautipäiväraha - kela.fi 

Koronavirustartunnan leviämisriski tärkeää huomioida: kaikki eivät tarvitse PCR-testiä 

Kuntayhtymän noudattaman uuden valtakunnallisen näytteenottostrategian mukaan tärkeimpiä näytteenoton kriteereitä ovat henkilön oireisuus ja hoidon tarve, vakavalle taudille alttiiden riskiryhmien suojeleminen sekä terveydenhuollon kantokyvyn turvaaminen. Testauksen ensisijaiset kohderyhmät ovat: 

  • vaikeaoireiset potilaat tavanomaisin lääketieteellisin periaattein 
  • korkean riskin ryhmiin kuuluvat oireiset henkilöt (katso lista THL:n sivuilta: Vakavalle koronavirustaudille altistavat sairaudet)
  • raskaana olevat henkilöt, myös lieväoireiset 
  • sote-alan työntekijät.

”Tärkeää on huomioida koronavirustartunnan leviämisriski työtehtävien näkökulmasta. Esimerkiksi oireeton etätyössä oleva toimistotyöläinen, joka ei kuulu riskiryhmään, voi hyvin sairastaa koronan kotona, eikä tarvitse PCR-testiä. Jos oireita on, silloin voidaan noudattaa tavallisia sairauspoissaolokäytäntöjä. Tilanne on hyvin erilainen terveydenhuollon ammattilaisten tai muiden ammattiryhmien kohdalla, joilla on runsaasti kontakteja työpäivän aikana. Heidän kohdallaan on tärkeää suojella muita mahdolliselta tartunnalta. Tällöin on hyvä jäädä tartuntatautipäivärahan turvin kotiin suositelluksi ajaksi”, sanoo Anssi Uutela, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän johtava lääkäri.   Todistus tartuntatautipäivärahaa varten hyvä hakea omasta työterveyshuollosta  Tartuntatautipäivärahaa haettaessa tulee esittää todistus siitä, millä ajalla ansiotyöhön osallistuminen ei ole suositeltavaa tartuntariskin vuoksi. Todistuksen voi saada työterveyshuollosta sekä yksityisestä tai julkisesta terveydenhuollosta.  ”Tämän uuden velvoitteen vuoksi vastaanottopalvelumme ja yhteydenottokanavamme ovat pahasti ruuhkautuneet. PCR-testiin hakeutuu aiempaa huomattavasti useampi ja monet haluavat varata ajan lääkärille tartuntatautipäivärahaa varten vaadittavaa todistusta varten. Nykyisellä henkilöstömitoituksella ei yksinkertaisesti ole mahdollista kirjoittaa tartuntatautipäivärahaa varten vaadittavia todistuksia ensisijaisesti julkisen terveydenhuollon piirissä. Tästä syystä pyydämmekin hakeutumaan omaan työterveyshuoltoon, jos tarvitset todistuksen tartuntatautipäivärahaa varten”, sanoo Eija Jestola,  Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän terveysjohtaja.  

 

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä  

Medialle: Mahdolliset haastattelupyynnöt ja kysymykset pyydämme lähettämään toivotun aikataulun ja kysymysten kanssa osoitteeseen viestinta@ylasavonsote.fi. Pyrimme vastaamaan viesteihin mahdollisimman pian.