Sisältöjulkaisija

Anna palautetta

Navigointivalikko

Uutinen

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen sähköinen asiointi ja digihoitopolut -projekti

23.11.2022

Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy Pohjois-Savossa kunnilta Pohjois-Savon hyvinvointialueelle.

Uudistuksen tavoitteena on:

 • turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoi-men palvelut hyvinvointialueella asuville, 
 • parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta, 
 • kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, 
 • turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti, vastata ikääntymisen ja syntyvyyden las-kun aiheuttamiin haasteisiin ja 
 • hillitä kustannusten kasvua.

POSOTE20 Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa vuosina 2021–2022 etsitään vaikuttavampia toimintatapoja, jotta Pohjois-Savon hyvinvointialueella paremminvoiva Pohjois-Savo tulisi todeksi. Sähköinen asiointi ja digihoitopolut -projektin tavoitteena on digitaalisen sote-palvelutarjonnan monipuolistaminen mm. etätoteutuksin ja sen tuominen kansalaisten ja ammattilaisten arkeen. Edellä mainittu on kehittämisen lähtökohta ja tavoite. 

Tavoitteena on uudistaa niin asiakas- ja palveluohjausta, asiakaskokemusta, työn tekemistä, palveluiden kuluttamisen kulttuuria kuin työn tekemisen tapoja. Yhtenä toimintatapana on lähdetty kehittämään potilaiden ja ammattilaisten käyttöön aikuisikäisten diabeteksen ja sepelvaltimotaudin hoidon tueksi perus- ja erikoistason yhteiskäyttöistä digihoitopolku®-sovellusta. Lokakuussa 2022 yhteiskäyttöisen digihoitopolun on ottanut käyttöönsä noin 100 kansalaista PSHVA:lla.

Digihoitopolku® on terveyden- ja sosiaalihuollon digitaalinen palvelukanava. Sen toiminta täydentää perinteistä perus- ja erikoissairaanhoitoa ja vastaanottokäyntejä. Digihoitopolku on tietoturvallinen sähköinen verkkopalvelu. Palveluun kirjautuminen tapahtuu käyttämällä Suomi.fi vahvaa tunnistautumista.  Ammattilaiselta käyttö vaatii erillistä käyttöoikeutta. 

Digihoitopolulla:

 • hoitoon liittyvää tietoa, kyselyitä, harjoituksia ja ohjeita. 
 • kirjatut tiedot näkyvät käyttäjälle ja häntä hoitaville terveyden- ja sosiaalihuollon am-mattilaisille
 • voi välittää kiireetön sähköistä viestintää
 • kalenterissa näkyy tulevat tapaamiset ja voi osallistua ryhmächattiin ja etävastaanotol-le
 • päiväkirja oireiden ja terveysmittaustulosten seurantaan
 • tekstiviesti- ja sähköposti-ilmoitukset esimerkiksi saapuneista viesteistä ja tehtävien kommenteista
 • alaikäisen lapsen tai nuoren puolesta-asiointi
 • anna palautetta palvelun toimivuudesta ja auta meitä parantamaan palvelua

Digihoitopolut ovat osa Terveyskylä.fi -palvelukokonaisuutta. Terveyskylä tarjoaa tietoa ja tukea kaikille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. Julkisen verkkopalvelun sisällön ovat tuottaneet sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijat yhdessä palvelun käyttäjien kanssa. Kehittämistyötä tehtiin vuosina 2016–2018 Virtuaalisairaala2.0 hankkeessa ja sen jäl-keen kehittämistyötä on jatkettu viiden yliopistosairaalaan koordinoimana. 

Terveyskylän digihoitopolkusovelluksen avulla on kuvattu yli 300 eri asiakasryhmille suunnattua digihoitopolkua. KYSissä on kuvattu digihoitopolkuja 15 asiakasryhmän käyttöön ja uusia digihoitopolkuja on kuvaustyön alla. Digihoitopolkuja on kuvattu esimerkiksi lasten diabeteksen - ja aikuisten epilepsian hoitoon. Terveyskylä.fi sivustoilla kuvattuja 33 erilaisen talon sisältö on kansallisesti laajasti tunnettu. Terveyskylä.fi sivujen käyttäjämäärät kertovat niiden käytöstä; käyttäjiä oli 30.9.2022 mennessä 4,3 miljoonaa, sivuilla käytiin yli 10 miljoo-naa kertaa ja eri sivuja ladattiin yli 25 miljoonaa kertaa. 

Palautteet digihoitopolun käytöstä ovat olleet jo rohkaisevia. Erityisesti käyttäjät ovat olleet tyytyväisiä yhteydenpidon mahdollisuuteen ajasta ja paikasta riippumatta ja siitä, että hoitoon liittyvät tiedot ovat yhdessä kokonaisuudessa ja tietoja on mahdollista käydä läpi itselle sopivana ajankohtana. POSOTE20 Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen sähköinen asiointi ja digihoitopolku hankkeessa saadaan kokemusta siitä, minkälaisilla toimintavoilla voidaan lisätä sekä hyvinvointialueen asiakkaiden että työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia. 

Lisätietoja:
kehittäjähoitaja Eeva Härkönen, eeva.harkonen@ylasavonsote.fi