Sisältöjulkaisija

Navigointivalikko

Uutinen

Yhdessä kehittämällä parempia digitaalisia palveluja

22.03.2022

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä on reilun vuoden ajan kehitetty digitaalisia palveluja uudella toimintamallilla. Kuntayhtymän eri vastuualueilta tulevat digikehittäjät ja muut asiantuntijat kokoontuvat kerran kuukaudessa kehittämään nykyisiä digitaalisia palveluja entistä paremmiksi sekä ideoimaan uusia ratkaisuja vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin.

– Digikehittämisen työpajapäivät ovat osa kuluvan vuoden loppuun asti kestävää Digikehittämistä tekemiseen -hanketta, jota rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Hanke on kolmen vuoden oppimismatka, jonka aikana on tarkoitus vahvistaa eri henkilöstöryhmien osaamista digitalisaation hyödyntämisestä sekä kehittää ja ottaa käyttöön uusia ratkaisuja, kertoo projektipäällikkö Juha Jalkanen.

Työpajapäivien pohjana on sovellettu monilta toimialoilta tuttua Design Sprint -menetelmää, jossa edetään asiakasongelman tunnistamisesta ratkaisujen ideointiin ja prototyyppien rakentamiseen. Työpajapäivissä on kehitetty muun muassa etävastaanottoja, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä tukevia ratkaisuja sekä kuntayhtymän sisäisiä prosesseja. 

Uusia digiratkaisuja asiakasta varten

– Erilaisia digiratkaisuja on jo nyt käytössä paljon ja yhtenä haasteena onkin saada kaikki toimimaan yhteen niin, että asiakkaalle muodostuu yhtenäinen palvelukokemus, eikä tarvitse navigoida digitaaliselta luukulta toiselle, Jalkanen tiivistää.

Digitaalisten palveluiden ja ratkaisujen kehittämisessä yhdistellään palvelumuotoilua, ketterän kehittämisen periaatteita ja muutosjohtamista. Palvelumuotoilun avulla voidaan ymmärtää paremmin asiakkaan polkua eri palveluissa ja tunnistaa polulta niitä kohtia, joita voitaisiin esimerkiksi sujuvoittaa uusilla digitaalisilla ratkaisuilla. Ketterä kehittäminen puolestaan auttaa pääsemään nopeammin kiinni siihen, miten ratkaisu toimii käytännössä.

– Työpajapäivissä on myös pohdittu keinoja siihen, miten asiakkaat saataisiin paremmin mukaan digipalvelujen kehittämiseen. Heitä vartenhan näitä palveluja kehitetään, Jalkanen sanoo.

Yhdessä kehittämällä laaja hyöty koko organisaatiolle

Uudessa toimintamallissa keskeistä on yhdessä kehittäminen. Erilaiset näkökulmat saadaan paremmin huomioitua, kun digikehittäjät ja muut asiantuntijat istuvat saman pöydän ääreen keskustelemaan ja ratkomaan ongelmia.

Näin Korona-aikana pöytä on ollut virtuaalinen, sillä kaikki työpajat on toteutettu digitaalisia välineitä hyödyntäen. Eri palveluiden ja ratkaisujen kehittämisestä saadaan parempi kokonaiskuva, kun eri projektien parissa työskentelevät asiantuntijat jakavat tietoa toistensa kanssa yhteisissä tapaamisissa. Näin myös eri vastuualueilla ja projekteissa kertynyttä osaamista voidaan hyödyntää koko kuntayhtymän tasolla.

        Kaikki työpajat on toteutettu digitaalisia välineitä hyödyntäen.


 

 

Kuntayhtymän johto on osana hanketta työstänyt digitalisaation strategista johtamista ja yhtenä tuotoksena tästä työskentelystä on syntynyt digiohjelma, joka ohjaa jatkossa digiratkaisujen kehittämistä. Lisäksi esihenkilöille on parhaillaan käynnissä oma valmennusohjelma, jolla vahvistetaan digitalisaation johtamisen osaamista. Myös johtamisessa korostuu yhdessä tekeminen.

– Hankkeen ainutlaatuisuus on mielestäni siinä, miten moniulotteisesti se tarttuu digitalisaatioon. Samassa hankkeessa paneudutaan niin johtamiseen kuin kehittämiseenkin ja digitalisoinnin kohteita haetaan koko organisaation toiminnasta, Jalkanen summaa.

Hankkeen aikana kehitettyjä toimintamalleja ja digitaalisia ratkaisuja voidaan hyödyntää myös tulevalla hyvinvointialueella, sillä digitalisaation rooli toiminnan kehittämisessä kasvaa koko ajan.