Sisältöjulkaisija

Anna palautetta

Navigointivalikko

Ilmoitukset ja kuulutukset

Yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tarkastus ja nähtävilläolo 31.12.2021 saakka

21.01.2021

Yhtymähallitus hyväksyi 19.1.2021 pidetyssä kokouksessaan Yhtymävaltuuston ja -halliltuksen pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tarkastus ja nähtävilläolo 31.12.2021 saakka -päätösehdotelman.

Ote pöytäkirjasta

Yhall 19.01.2021 § 6

Kuntayhtymän hallintosäännön mukaan 15 §:n mukaan pöytäkirjan laatii puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirjan tarkastaminen etänä:

Mikäli toimielin päättää, pöytäkirja voidaan tarkastaa myös sähköisesti, jolloin pöytäkirjaan liitetään pöytäkirjan tarkastajien hyväksymiset ja niihin mahdollisesti liittyvät korjausesitykset (esim. sähköpostiviesti hyväksymisestä). Tässä tapauksessa muita pöytäkirjan tarkastusmerkintöjä ei tarvita.

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu.

Toimitusjohtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus päättää, että yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen pöytäkirjat tarkastetaan ja pidetään yleisesti nähtävillä, mikäli salassapitosäännöksistä ei muuta johdu yleisessä tietoverkossa kuntayhtymän internet -sivuilla www.ylasavonsote.fi

Pöytäkirjat julkaistaan sähköisesti kuntayhtymän internetsivustolla niiden tarkastamisen jälkeen ja tieto pöytäkirjan julkaisemisesta lähetetään tiedoksi jokaisen kuntayhtymän jäsenkunnan kunnanhallitukselle.

Viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa kuntayhtymän internet-sivuilla www.ylasavonsote.fi viimeistään päätöksentekoa seuraavan viikon keskiviikkona. Nähtävilläolopäivän ollessa arkipyhä viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä seuraavana arkipäivänä.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan ote