Murupolku

Ylimääräiset vaatekustannukset

Ylimääräiset vaatekustannukset

Vammaiselle henkilölle voidaan harkinnanvaraisesti myöntää korvausta ylimääräisistä vaatetuskustannuksista, mikäli hän ei ole oikeutettu korvaukseen muun ensisijaisen lain tai etuuden perusteella.

Vammaispalveluna voivat tulla korvattavaksi sellaiset ylimääräiset vaatetuskustannukset, jotka johtuvat vamman tai sairauden aiheuttamasta vaatteiden tavanomaista suuremmasta kulumisesta tai siitä, että henkilö ei vammansa vuoksi voi käyttää valmiina ostettavia vaatteita tai jalkineita. Korvattavaksi tulee tavanomaisten ja valmiina ostettavien vaatteiden ja erityisvaatteiden kustannusten erotus. Kustannuksista huomioidaan kohtuullinen osa.

Ylimääräisiä vaatetuskustannuksia haetaan vammaispalveluhakemuksella. Päätöksen ylimääräisten vaatekustannusten korvaamisesta tekee vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä.


Löysitkö etsimäsi?

Auta meitä kehittämään verkkosivujamme!