Ympäristönsuojelu PÄÄKUVA

Murupolku

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu

Ympäristö- ja terveysvalvontapalveluiden tavoitteena on turvata terveellinen ja viihtyisä sekä luonnontaloudellisesti kestävä ja monimuotoinen ympäristö.

Pyrimme ylläpitämään ja edistämään ihmisten ja eläinten terveyttä, vähentämään ja poistamaan elinympäristöjen ja elintarvikkeiden terveyshaittatekijöitä sekä estämään tartuntojen leviämistä elintarvikkeiden välityksellä eläimistä ihmisiin. Tehtävänämme on huolehtia ympäristönsuojelusta, terveysvalvonnasta ja eläinlääkintähuollosta.

Lue lisää ympäristö- ja terveyspalveluiden esitteestä


Ympäristönsuojeluviranomaisena toimii ympäristölautakunta

Iisalmen, Kiuruveden, Sonkajärven, Pielaveden ja Vieremän ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunta.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviin kuuluvat muun muassa

  • vesiensuojeluun
  • jätevalvontaan
  • ilmanlaatuun
  • meluntorjuntaan
  • maa-ainesten ottamiseen sekä
  • ympäristölupiin ja ilmoituksiin liittyvät tehtävät.

Ympäristönsuojelua koskeviin kysymyksiin vastaavat ympäristönsuojeluviranhaltijat. Ympäristönsuojeluun liittyviä yleisiä tietoja löytyy Ympäristöhallinnon sivuilta.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän tarjoamista ympäristö- ja tervelysvalvontapalveluista peritään Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän hallituksen vahvistamat maksut.

 

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristön yhteystiedot

Yhteystiedot
 

Iisalmi
 

Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut
Iisalmen toimipiste
Riistakatu 5 B, 3. krs, Iisalmi
PL 4, 74101 Iisalmi (postiosoite)
fax. (017) 272 4456
ymparisto@ylasavonsote.fi

Toimisto/toimialasihteeri
Helli Kauppinen
puh. 040 673 9971
 fax. (017) 272 4456

Ympäristöjohtaja
Martti Veteli
puh. 040 027 1193
Vastuualueen johto, vesiensuojelu

Kiuruvesi

Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut
Kiuruveden toimipiste
Harjukatu 2, Kiuruvesi
PL 4, 74101 Iisalmi (postiosoite)

Ympäristönsuojelutarkastajat:


Osmo Koivistoinen
puh. 040 014 4452
Jätehuolto, ilmansuojelu, meluntorjunta, energiantuotanto, meluilmoitukset, jätevedenpuhdistamot

Iisalmi, Sonkajärvi

Maarit Walta
0400 144 453
Maa-ainesten louhinta ja murskaus, asfalttiasemat, betoniasemat, jätevesiasiat, vesihuollon poikkeusluvat, maatalous,

Kiuruvesi, Vieremä

Veera Kajanus
puh. 040 568 2619
Maatalous, jätevesiasiat, ampumaradat, elintarvikejalostus -laitokset, VOC-laitokset, vesihuollon poikkeusluvat, turvetuotanto

Pielavesi

Puustellintie 10, 72400 PIELAVESI
Tiina Hujanen
puh. 0400 173 345
Maatalous, maa-ainesten louhinta ja murskaus, jätevesiasiat, vesihuollon poikkeusluvat, turvetuotanto