Ikäihmisten sosiaalihuollon kuljetuspalvelut

Ikäihmisten sosiaalihuollon kuljetuspalvelut

Liikkumista tukevan palvelun tarkoitus on tukea ensisijaisesti ikääntyneiden itsenäisen elämisen mahdollisuuksia kotona. Tavoitteena on antaa sellaisia palveluita, jotka mahdollistavat itsenäisen asumisen ja omatoimisen selviytymisen päivittäisistä toiminnoista.

Kuljetuspalveluja myönnetään max. 8 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa yksilölliseen tarpeeseen perustuen.

Kuljetusmatkat asiakas saa käyttää asiointimatkoihin SOTE kuntayhtymän alueella, eli Iisalmen, Kiuruveden, Sonkajärven ja Vieremän alueella. Sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetusmatkoja ei saa käyttää sairaus- yms. matkoihin, joihin voidaan saada korvausta KELAlta.

Palvelua myönnettäessä ja matkojen määrää arvioitaessa otetaan huomioon hakijan sosiaalinen ja taloudellinen tilanne. Kuljetuspalvelua myönnettäessä käytetään tulo- ja varallisuusharkintaa. Asiakkaan tulee antaa selvitys tuloistaan, metsäomaisuudesta ja pankkitilivaroistaan.

Palvelusta tehdään viranhaltijapäätös.

Liikkumisen tukea voidaan järjestää seuraavilla toteuttamistavoilla tai niiden yhdistelmillä:

* julkisten liikennevälineiden käytön ohjauksella ja ohjatulla harjoittelulla

* saattajapalveluna

* ryhmäkuljetuksina

* korvaamalla taksilla, invataksilla tai muulla vastaavalla ajoneuvolla tapahtuvasta

* kuljetuksesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset

* muulla soveltuvalla tavalla

Kuljetustuen (taksikortti) myöntäminen edellyttää, että:

* hakija ei kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä alentuneen toimintakyvyn, sairauden tai vamman perusteella, mutta hän ei ole liikkumisensa suhteen vaikeavammainen

* kuljetuspalvelu edistää hakijan toimintakykyä, selviytymistä sekä kotona asumista

* henkilö ei saa kulkemiseen tukea muiden säädösten nojalla

Toimi näin

Tulosta hakemus Ylä-Savon Soten nettisivuilta kohdasta kuljetuspalvelu ja liikkuminen.

Täytä hakemus ja toimita se liitteineen asiakasneuvonta OHJURIIN.

Hakemuksen voit hakea myös suoraan OHJURISTA.

OHJURI antaa myös tarvittaessa sinulle lisätietoja asiasta.

Ikäihmisten asiakasneuvonta Ohjurin puhelinasiointi

Ikäihmisten asiakasneuvonta Ohjurista saat neuvontaa ja ohjausta Ylä-Savon Soten alueen ikäihmisille saatavilla olevista palveluista.

Normaalit aukioloajat

Joka päivä lounas kello 11.30-12.00, tänä aikana ei ole asiakaspalvelua
  • Maanantai - Perjantai 09:00 - 14:00

Lisätiedot

Palveluajat maanantai-perjantai kello 9.00 - 14.00 Lounas joka päivä kello 11.30-12.00

Ikäihmisten asiakasneuvonta OHJURI käyntipaikka, Iisalmi

Asiakasneuvonta OHJURI on matalankynnyksen neuvonta- ja palvelupiste, johon sinun kannattaa olla yhteydessä aina, kun tarvitset ohjausta ja neuvontaa tai tietoa palvelutarpeen selvittämisestä kotona asumisen tueksi.

OHJURIssa sinua opastaa asiakasohjaaja, joka tuntee yksityisiä ja kunnallisia palveluja sekä kolmannen sektorin toimintaa. Voit poiketa käymään ilman ajanvarausta. Neuvonta on maksutonta ja asioida voi myös anonyymisti.

Palvelupisteestä Iisalmesta löytyy myös omaishoidon palveluohjaaja (Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi ja Vieremä), sekä gerontologinen sosiaalityöntekijä. Heillä on omat vastaanottoaikansa.

Osoite

Torikulma

Satamakatu 10-12, 74100 IISALMI

Normaalit aukioloajat

Asiakasneuvonta Ohjuri IISALMEN neuvontapisteen aukioloajat. Joka päivä lounas kello 11.30-12.00, tänä aikana ei ole asiakaspalvelua
  • Maanantai - Perjantai 09:00 - 14:00

Muut yhteystiedot

Puhelin

Lisätiedot

Ikäihmisten asiakasneuvonta Ohjurin yhteydenottopyyntö

Lomakkeella voit jättää yhteydenottopyynnön Ohjurille koskien seuraavia palveluita:

- Kotihoito

- Omaishoidontuki

- Sotainvalidien- ja veteraanien palvelut

- Asumispalvelut

- Muu ohjaus tai neuvonta

Lisätiedot

Ikäihmisten kotona asumista tukevien palvelujen chat

Chatissa voit kysyä ikäihmisten kotona asumisen tukemiseen liittyvien palvelujen ohjeita ja neuvoja.

Koronaan ja koronarokotuksiin liittyviä asioita voit kysyä Terveyspalvelujen chatistä.

Lisätiedot

Liikkumista tukevien palveluiden hakemus/ kuljetustuki

Liikkumista tukevien palveluiden hakemus/ kuljetustuki

Lisätiedot


Löysitkö etsimäsi?

Auta meitä kehittämään verkkosivujamme!

Ikäihmisten liikkumisen tukemisen liittyvät asiakirjat

Ikäihmisten kuljetuspalveluihin liittyvät asiakirjat:

HAKEMUKSEN voi jättää asiakasneuvonta OHJURIN neuvontapisteen aulassa olevaan postilaatikkoon TAI Torikulman ulkoseinässä olevaan Ylä-Savon Soten postilaatikkoon.

Ikäihmisten liikkumista tukevien palveluiden hakemus

Liikkumista tukevien palveluiden myöntämisperusteet (yhall 13.6.2019 §121)