Murupolku

Ikäihmisten omaishoito

Ikäihmisten omaishoito

Omaishoito on hoitomuoto, joka tukee heikentyneen toimintakyvyn, sairauden tai vamman vuoksi hoitoa tai huolenpitoa tarvitsevien henkilöiden kotona asumista. Huolenpito voi olla myös hoidettavan päivittäisten toimien tukemista, ohjaamista tai valvontaa.

Palveluohjaaja selvittää palvelua hakevan henkilön palveluntarpeet monipuolisesti yhteistyössä hoidettavan henkilön ja hänen omaistensa tai läheistensä kanssa. Palvelutarpeen arviointi on riippumaton siitä, mikä hoitomuoto tai hoitomuotojen yhdistelmä hoidettavalle mahdollisesti valitaan.

Palvelutarpeita selvitettäessä kiinnitetään huomiota henkilön fyysiseen, psyykkiseen, kognitiiviseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn, voimavaroihin ja kuntoutumisen mahdollisuuteen sekä asuin- ja elinympäristön toimivuuteen. Palveluiden suunnittelu perustuu ikäihmisen toimintakykyä ylläpitävään ja edistävään toimintaan.

Palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä asiakasta ja hänen omaistaan ohjataan ja neuvotaan muun muassa etuuksien ja tukien hakemisessa. Palvelutarpeenarviointi voidaan tarvittaessa tehdä moniammatillisena yhteistyönä.

Hoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjataan, miltä osin omaishoitaja vastaa hoidettavan hoidosta ja huolenpidosta ja miltä osin niihin mahdollisesti vastataan muilla palveluilla. Lisäksi suunnitelmaan kirjataan palvelut ja muut tukitoimet, joita hoidettava tarvitsee omaishoitajan antaman hoidon ja huolenpidon lisäksi.

Omaishoitolaki turvaa hoitajalle vähintään kaksi (2) vuorokautta lomaa kalenterikuukautta kohti. Omaishoitajien jaksamisen tukemiseksi vapaapäivät pidetään kolmen kuukauden sisällä loman kertymisestä.

Ilman omaishoitosopimusta omaistaan hoitaville kunta voi järjestää vapaan aikaisen sijaishoidon samoin periaattein kuin viralliselle omaishoitajalle. Sosiaalihuoltolain nojalla myönnettävistä vapaan aikaisista palveluista peritään sama asiakasmaksu kuin omaishoidon tuen lakisääteisestä palvelusta.

Omaishoidon tukea ei kuitenkaan myönnetä jos avuntarve kohdistuu pelkästään asiointi- ja kodinhoitotehtäviin.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä tarjoaa mahdollisuuksien mukaan perhehoitoa ikäihmisille. Perhehoitona voidaan järjestää omaishoidon tuen lakisääteisiä vapaapäiviä.

Lisätietoa perhehoidosta saa omaishoidon tuen palveluohjaajilta.

Toimi näin

Tutustu ensin Ylä-Savon Soten omaishoidon myöntämisperusteisiin.

Hae omaishoidon tukea hakulomakkeella, joka löytyy kohdasta lomakkeet, tai saat sen omaishoidon palveluohjaajalta tai asiakasneuvonta OHJURISTA.

Täytetyn lomakeen toimitat alueen omaishoidon palveluohjaajalle. Hakemuksessa on oltava liitteenä lääkärin tai muun terveydenhuollon asiantuntijan lausunto.

Omaishoitajana toimivan tulee itse selvittää etukäteen hoitopalkkion mahdollinen vaikutus muihin saamiinsa etuuksiin.

Omaishoidon palveluohjaus Iisalmi

Omaishoidon palveluohjaaja.

Normaalit aukioloajat

Palveluohjaajan soittoaika
  • Maanantai - Torstai 09:00 - 11:00

Lisätiedot

Omaishoidon palveluohjaus Kiuruvesi

Omaishoidon palveluohjaaja

Normaalit aukioloajat

Palveluohjaajan soittoaika
  • Maanantai - Torstai 09:00 - 11:00

Lisätiedot

Omaishoidon palveluohjaus Sonkajärvi ja Vieremä

Omaishoidon palveluohjaaja.

Normaalit aukioloajat

  • Maanantai - Torstai 09:00 - 11:00

Lisätiedot

Ikäihmisten asiakasneuvonta Ohjurin puhelinasiointi

Ikäihmisten asiakasneuvonta Ohjurista saat neuvontaa ja ohjausta Ylä-Savon Soten alueen ikäihmisille saatavilla olevista palveluista.

Normaalit aukioloajat

Joka päivä lounas kello 11.30-12.00, tänä aikana ei ole asiakaspalvelua
  • Maanantai - Perjantai 09:00 - 14:00

Lisätiedot

Ikäihmisten asiakasneuvonta OHJURI käyntipaikka, Iisalmi

Asiakasneuvonta OHJURI on matalankynnyksen neuvonta- ja palvelupiste, johon sinun kannattaa olla yhteydessä aina, kun tarvitset ohjausta ja neuvontaa tai tietoa palvelutarpeen selvittämisestä kotona asumisen tueksi.

OHJURIssa sinua opastaa asiakasohjaaja, joka tuntee yksityisiä ja kunnallisia palveluja sekä kolmannen sektorin toimintaa. Voit poiketa käymään ilman ajanvarausta. Neuvonta on maksutonta ja asioida voi myös anonyymisti.

Palvelupisteestä Iisalmesta löytyy myös omaishoidon palveluohjaaja (Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi ja Vieremä), sekä gerontologinen sosiaalityöntekijä. Heillä on omat vastaanottoaikansa.

Osoite

Torikulma

Satamakatu 10-12, 74100 IISALMI

Normaalit aukioloajat

Asiakasneuvonta Ohjuri IISALMEN neuvontapisteen aukioloajat. Joka päivä lounas kello 11.30-12.00, tänä aikana ei ole asiakaspalvelua
  • Maanantai - Perjantai 09:00 - 14:00

Muut yhteystiedot

Puhelin

Lisätiedot

Ikäihmisten asiakasneuvonta Ohjurin yhteydenottopyyntö

Lomakkeella voit jättää yhteydenottopyynnön Ohjurille koskien seuraavia palveluita:

- Kotihoito

- Omaishoidontuki

- Sotainvalidien- ja veteraanien palvelut

- Asumispalvelut

- Muu ohjaus tai neuvonta

Lisätiedot

Ikäihmisten kotona asumista tukevien palvelujen chat

Chatissa voit kysyä ikäihmisten kotona asumisen tukemiseen liittyvien palvelujen ohjeita ja neuvoja.

Koronaan ja koronarokotuksiin liittyviä asioita voit kysyä Terveyspalvelujen chatistä.

Lisätiedot

Omaishoidontuki hakemus

Omaishoidontuki hakemus

Lisätiedot


Löysitkö etsimäsi?

Auta meitä kehittämään verkkosivujamme!

Omaishoito yli 65-vuotialle liittyvät asiakirjat

Omaishoitoon liittyvät asiakirjat:

HAKEMUKSEN voi jättää asiakasneuvonta OHJURIN neuvontapisteen aulassa olevaan postilaatikkoon TAI Torikulman ulkoseinässä olevaan Ylä-Savon Soten postilaatikkoon.

Ikäihmisten omaishoidontuen hakemus

Ikäihmisten omaishoidon tuen myöntämisperusteet (Yhall 20.2.2018 § 41)

Omaishoidon hoitopalkkiot ja sijaishoidon korvaukset 2022

Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 2022

Sijaishoitajan työajan seurantalomake

Esitteet:

Tutustu Ohjausta ja vertaistukea omaishoitajille Ylä-Savon alueella

Nostolaatikko: Omaishoito yli 65-vuotiaille Ajankohtaista

Ajankohtaista omaishoidosta (omaishoito yli 65-vuotiaille)

Henkilöstömuutoksia omaishoidossa. Iisalmen palveluohjaaja Mari Pirinen 040 543 4965, Kiuruveden palveluohjaaja Reeta Kauppinen 040 760 5618, Sonkajärven ja Vieremän Hanna Koskinen 040 649 1299. Palveluohjaajien soittoajat maanantai-torstai kello 9-11