Vammaisten asumispalvelut PÄÄKUVA

""

Murupolku

Kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminta

Kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminta

Kehitysvammaisille järjestää osana erityishuoltoa päivä- ja työtoimintaa, jolla pyritään edistämään kehitysvammaisten yhteiskunnallista soputumista sekä tukemaan suoriutumista päivittäisissä toiminnoissa. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän alueella työtoiminnan palveluja tuottaa TOIMI-säätiö. Työtoimintaan ohjaudutaan vammaispalvelun palveluohjauksen kautta. Työkeskuksissa työtehtävät ja työaika määräytyvät yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Työtoiminnasta maksetaan työosuusrahaa, jonka suuruuden määrittää työkeskusta ylläpitävä organisaatio.

Kehitysvammaisten päivätoimintaa järjestetään pääasiassa vaikeimmin vammaisille henkilöille, jotka eivät kykene työtoimintaan. Henkilö voi osallistua päivätoimintaan 1-5 päivänä viikossa yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Laissa ei ole määritelty päivätoiminnan kestolle tiettyä tuntimäärää, mutta yleensä asiakas on päivätoiminnassa 4-6 tuntia. Kuljetus päivätoimintaan on asiakkaalle maksutonta kehitysvammaisten erityishuoltolain mukaisesti ja asiakkaalta veloitetaan ylläpitomaksuna ruokailut ja kahvit.

Kehitysvammaisten päivätoiminta on osallisuutta edistävää, suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jolla pyritään harjaannuttamaan ja vahvistamaan arjessa tarvittavia taitoja. Joidenkin kohdalla arjen taitojen harjoittelu voi merkitä erilaisten kommunikointimenetelmien käytön, sosiaalisen vuorovaikutuksen sekä aistitoimintojen harjoittelua ja valintojen tekemistä. Päivätoiminta voi sisältää leipomista, liikuntaa ja retkeilyä. Tärkeä osa päivätoimintaa ovat luovatoiminta ja kädentaitojen kehittäminen. Luovan toiminnan tuokiot voivat sisältää maalaamista, piirtämistä, itsensä ilmaisua ja musiikkia. Liikunnan avulla kehitetään motorisia taitoja ja ylläpidetään fyysistä kuntoa.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä järjestetään päivätoimintaa kehitysvammaisten erityishuollon palveluna aikuisille kehitysvammaisille sekä autismin kirjoon kuuluville henkilöille Päiväkeskus Purjeessa (Iisalmi), Päiväkeskus Poijussa (Kiuruvesi), Päiväkeskus Pirtissä (Sukeva) ja Vieremän päivätoimintayksikössä (Vieremä, Nuorisotalo). Päiväkeskuksissa järjestetään myös koulujen loma-ajan toimintaa 7 vuotta täyttäneille kehitysvammaisille lapsille ja nuorille yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Toimintaan osallistuminen on maksutonta sen vuoden loppuun, jolloin lapsi/nuori täyttää 16 vuotta. Päiväkeskusten palveluihin ohjaudutaan vammaispalvelujen palveluohjauksen kautta.

Toimi näin

Hae toimintaan vammaispalveluhakemuksella.

Sosiaalityön seudullinen palveluohjaus

Palveluyksikkö antaa asiakkaalle yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa asiakkaan elämäntilanteen mukaisesti.

Palveluohjaajat ohjaavat asiakkaita aikuis-, perhe- ja vammaissosiaalityön palveluihin.

Tarvittaessa ohjaus myös yhteistyökumppaneille tai asiakkaan tilanteen selvittelyä yhteistyötahojen (mm. Kela, Te- palvelut, terveyspalvelut, ulosottovirasto, talous- ja velkaneuvoja) kanssa.

Normaalit aukioloajat

  • Maanantai - Perjantai 09:00 - 15:00

Lisätiedot

Palvelun aukioloajat
Sosiaalityön seudullinen palveluohjaus on avoinna:
  • Maanantai - Perjantai 09:00 - 15:00

Päiväkeskus Poiju

Päiväkeskus Poiju toimii Kiuruveden keskustan tuntumassa (Yrittäjäntie 8). Poijun palveluja käyttää vuosittain reilut 20 asiakasta. Poijussa ryhmämuotoisessa päivätoiminnassa tarjotaan laadukkaita palveluja yhdessä yhteistyötahojen kanssa.

Osoite

Yrittäjäntie 8, 74700 KIURUVESI

Muut yhteystiedot

Puhelin

Lisätiedot

Päiväkeskus Pirtti

Päiväkeskus Pirtti sijaitsee Sukevalla kyläkeskuksen tiloissa (Matarantie 11). Pirtin palveluja käyttää vuosittain reilut 20 asiakasta. Toiminnalla pyritään lisäämään asiakkaiden luottamusta omiin kykyihin ja mahdollisuuksiin sekä ylläpitämään ja edistämään toimintakykyä sekä laajentamaan elämänpiiriä.

Osoite

Matarantie 11, 74340 SUKEVA

Muut yhteystiedot

Puhelin

Lisätiedot

Päiväkeskus Purje

Päiväkeskus Purje toimii päivätoimintaa varten rakennutuissa tiloissa Iisalmen keskustassa (Karjalankatu 41). Purjeen palveluja käyttää vuosittain noin 70 asiakasta. Aikuisten päivätoiminta jakaantuu seitsemään toimintaryhmään ja yhteen iltapäiväryhmään. Purjeessa työskennellään kuntouttavalla työotteella huomioiden asiakkaiden yksilölliset toiveet ja tarpeet.

Osoite

Karjalankatu 41, 74120 IISALMI

Muut yhteystiedot

Puhelin

Lisätiedot

Vieremän päivätoiminta

Vieremän päivätoiminta sijaitsee idyllisessä maalaismaisemassa Nuorisotalon tiloissa (Petterintie 35). Päivätoimintaan osallistuu vuosittain noin 15 asiakasta. Päivätoiminnassa tuetaan ja ohjataan asiakkaita kuntouttavalla työotteella huomioiden asiakkaiden vahvuudet ja yksilölliset tarpeet.

Osoite

Petterintie 35, 74200 VIEREMÄ

Muut yhteystiedot

Puhelin

Lisätiedot

Etävastaanotto

Etävastaanotto on vaihtoehto tavalliselle vastaanottokäynnille. Etävastaanotosta voit sopia ajanvarauksen yhteydessä.

Osallistumislinkin saat tekstiviestinä älypuhelimeen tai sähköpostiin, tai molempiin.

Voit itse valita, osallistutko etävastaanotolle älypuhelimella vai tietokoneella.

Etävastaanoton aikana on mahdollista lähettää liitetiedostoja ja viestiä kirjoittamalla. Etävastaanotolla voi olla mukana omaisia/läheisiä tai muita sinun asiointiisi liittyviä ammattilaisia.

Lisätietoa etävastaanotosta saat alla olevasta linkistä.

Lisätiedot


Löysitkö etsimäsi?

Auta meitä kehittämään verkkosivujamme!