Murupolku

Kotona asumista tukevat palvelut

Kotona asumista tukevat palvelut

Kotona asumista tukevat palvelut kuuluvat kunnan järjestettäviin palveluihin ja niillä tuetaan ikäihmisten kotona asumista. 

Palvelujen myöntäminen perustuu asiakasohjaajan tekemään palvelutarpeen arviointiin.
Arviointi tehdään kotikäynnillä tai puhelimella hyödyntäen videoneuvottelumahdollisuutta.

Palveluita ei voida aloittaa ennen kuin palvelutarpeen arviointi ja mahdollinen päätös on tehty. Palveluiden järjestämisestä peritään kuntayhtymän hallituksen vahvistamat asiakasmaksut. 
Kaikissa kysymyksissä sinua neuvoo ja palvelee ikäihmisten asiakasneuvonta OHJURI. 

Lue lisää OHJURISTA

Lue lisää palveluntarpeen arvioinnista

Lue lisää asiakasmaksuistamme

Ikäihmisten kotihoito

Kotihoitoa voi saada ikäihminen tai pitkäaikaissairas, joka ei selviydy kotona ilman hoitoa ja huolenpitoa. Hänen avun tarpeensa on säännöllistä ja päivittäistä. Kotihoitoa toteuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstö yhteistyössä omaisten kanssa. 

Palveluiden myöntäminen perustuu yksilölliseen ja moniammatilliseen palvelutarpeen arviointiin. Avun tarpeen ollessa vähäistä asiakas ohjataan yksityisen palveluntuottajan tai kolmannen sektorin palveluihin.

Lue lisää kotihoidosta

Kotihoidon tukipalvelut 

Kotihoidon tukipalvelut kuuluvat kunnan harkinnan perusteella järjestettäviin palveluihin. Tukipalvelujen tarkoituksena on tukea pääasiassa ikäihmisten kotona asumista. Tukipalvelujen myöntäminen perustuu asiakasohjaajan tekemään palvelutarpeen arviointiin.
Kotiin myönnettäviä tukipalveluita ovat muun muassa ateria-, turva- ja liikkumista tukevat palvelut sekä päivätoiminta.

Kotiin kuljetettavan aterian myöntämisperusteena on toimintakyvyn aleneminen joko tilapäisesti tai pysyvästi eikä henkilö itse pysty laittamaan ateriaa tai järjestämään ruokailua muuten. Erilaisia ateriapalveluita on saatavana myös itsenäisesti/ yksityisenä ostopalveluna.
Turvapalvelujen tarkoituksena on tukea kotona selviytymistä ja lisätä tarvittaessa turvallisuuden tunnetta sekä mahdollistaa avunsaanti kotiin ympäri vuorokauden. Erilaisia turvalaitteita on saatavana myös itsenäisesti. Lisätietoja OHJURISTA.

Lue lisää Kotihoidon ateria- ja turvapalveluista

Liikkumista tukevien palvelujen tarkoitus on tukea ensisijaisesti ikääntyneiden itsenäisen elämisen mahdollisuuksia kotona. Tukea voidaan järjestää erilaisilla toteuttamis- ja ohjaustavoilla yksilöllisen palvelutarpeen perusteella.

Lue lisää Ikäihmisten liikkumista tukevista palveluista

Ensisijaisesti ikäihmisille tarkoitetun päivätoiminnan tarkoituksena on tukea sosiaalisia kontakteja ja tarjota kuntouttavaa toimintaa sekä virikkeitä kotona selviytymiseen.

Lue lisää ikäihmisten päivätoiminnasta


Löysitkö etsimäsi?

Auta meitä kehittämään verkkosivujamme!