Murupolku

Kun kotona ei enää pärjää

Kun kotona ei enää pärjää

Ikääntyneiden asumisen lähtökohtana on, että kotona asutaan mahdollisimman pitkään kotiin annettavien palveluiden turvin. Asumispalvelu ei ole vaihtoehto kotihoidolle, vaan se on hoidon jatkumo, kun kotona asuminen kotiin annettavien palveluiden turvin ei ole mahdollista.

Palveluasumiseen ja ympärivuorokautiseen hoivaan sijoittuminen käynnistyy ammattilaisten tekemän moniammatillisen ja yksilöllisen palvelutarpeen arvioinnin kautta.

Säännöllisen kotihoidon piirissä olevat asiakkaat voivat ottaa yhteyttä oman alueen palveluesimieheen tai kotihoidon sairaanhoitajaan. Tarvittaessa kotihoito ja kotona asumisen tuen asiakasohjaaja käynnistävät palvelutarpeen arvioinnin. Omaishoidon tuen asiakkaat ovat yhteydessä omaishoidon tuen palveluohjaajaan.

Jos ikäihminen ei ole säännöllisen kotihoidon tai omaishoidon tuen piirissä, ota yhteyttä asiakasneuvonta OHJURIin.

Yksilökohtaisen ratkaisun palveluasumiseen tai ympärivuorokautiseen hoivaan sijoittumisesta tekee moniammatillinen työryhmä. Viranhaltijapäätöksen palveluiden myöntämisestä tekee hoivakoordinaattori.

Ikäihmisten palveluasuminen ja sen eri muodot

Palveluasuminen on tarkoitettu ikäihmisille, jotka tarvitsevat asumisen lisäksi hoitoa ja hoivaa, mutta eivät yöhoitoa. 

Lue lisää ikäihmisten palveluasumisesta.

Tilapäinen palveluasuminen voi olla vaihtoehto silloin, kun ikäihmisen kotona asuminen ja selviytyminen hankaloituvat tai se on hetkellisesti haasteellista. Tällöin yhtenä vaihtoehtona voi olla tilapäishoito hoitoyksikössä. 

Lue lisää ikäihmisten tilapäisestä palveluasumisesta.

Tehostetusta palveluasumisesta puhutaan, kun ikäihmisen hoidon ja huolenpidon tarve on ympärivuorokautista. Tehostetulla palveluasumisella ikäihminen voi tarvittaessa asua elämänsä loppuun saakka riittävän tuen avulla. 

Lue lisää ikäihmisten tehostetusta palveluasumisesta.