Palveluseteli asiakkaalle -sivun

Palveluseteli asiakkaalle

 

Kenelle ja paljonko?

Palveluseteli on henkilökohtainen, eikä sitä voi vaihtaa rahaksi eikä palveluseteliä voi käyttää muuhun kuin myöntämispäätöksessä määriteltyyn tarkoitukseen.

Palvelusetelillä tuotetusta palvelusta ei voi saada kotitalousvähennystä.
Asiakas maksaa omavastuuosuutena palveluntuottajan perimän hinnan ja palvelusetelin välisen erotuksen.

Mitä jos palvelu ei tyydytä?

Asiakasta koskevat sosiaalihuollon asiakaslain ja potilaslain mukaiset oikeudet. Jos asiakas on palvelusetelillä hankittavaan palveluun tyytymätön, hän voi tehdä muistutuksen sosiaali- ja terveystoimelle ja palveluntuottajalle. Hän voi myös vaihtaa palveluntuottajaa. Palveluun liittyvistä epäkohdista hän voi olla myös yhteydessä sosiaali- tai potilasasiamieheen ja/ tai tehdä kantelun valvontaviranomaisille kuten aluehallintoviranomaisille (AVI).

Asiakkaan ja palveluntuottajan välistä sopimussuhdetta koskevat sopimuksen sisällön mukaan määräytyvät kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden säännökset ja oikeusperiaatteet. Tätä sopimussuhdetta koskeva erimielisyys voidaan saattaa kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.
Palvelusetelin voimassaoloaika, käyttötarkoitus ja arvo määritellään asiakkaalle tehdyn palvelutarpeen arvioinnin perusteella.

Palvelusetelituottajat

Palvelusetelillä asiakas voi ostaa palveluita kuntayhtymän vahvistamilta palvelusetelituottajilta. Katso kaikki yksityiset palveluntarjoajat täältä. 

Ohjeita:
Palvelusetelin käyttöohje asiakkaalle
Palvelusetelisopimuksen vähimmäissisältö