Saattohoito

Saattohoito

Saattohoidon lähtökohtana on ihminen, jolla on kuolemaan johtava sairaus ja jonka jäljellä oleva elinaika arvioidaan lyhyeksi. Saattohoito tarkoittaa hoitoa ja tukea sairauden viimeisessä vaiheessa, ennen kuolemaa ja sen jälkeen.

Saattohoito perustuu potilaan ihmisarvoon, itsemääräämisoikeuteen ja inhimilliseen hoitoon. Keskeistä on oireiden ja kärsimyksen lievittäminen. Myös omaisten tuki on osa hoitoa. Hoidon muuttaminen saattohoidoksi edellyttää, että potilaan sekä mahdollisesti hänen omaistensa ja läheistensä kanssa neuvotellaan ja hoitolinjapäätökset kirjataan hoitokertomukseen.

Missä saattohoitoa annetaan?

Kuntayhtymän alueella saattohoitoa toteutetaan Iisalmen terveyskeskuksen vuodeosastoilla, kotisairaalassa, kotihoidossa ja asumispalveluyksiköissä. Kuopion yliopistollisen sairaalan palliatiivinen eli oireenmukaisen hoidon poliklinikka tukee hoitoa tarjoamalla ympärivuorokautista konsultointiapua erityisesti saattohoitopotilaan kivunhoitoa koskevissa kysymyksissä.
Toimivan hoitosuhteen ansiosta potilaat pärjäävät varsin pitkään kotona. Potilaille pyritään järjestämään sujuva pääsy terveyskeskuksen vuodeosastolle tarvittaessa. Tarvittaessa apuvälineitä saa lainaksi terveyskeskuksien apuvälinelainaamoista.

Vapaaehtoistoiminta

Vapaaehtoisjärjestöt ja seurakunnat tekevät työtä potilaiden ja heidän läheistensä tukemiseksi. Hyvin toteutuessaan saattohoito on moniammatillisen työryhmän toteuttamaa potilaan kokonaishoitoa, jota vapaaehtoiset työntekijät täydentävät. Saattohoitotukihenkilö järjestetään tarvittaessa hoitoyhteisöstä potilaan niin halutessa.


Löysitkö etsimäsi?

Auta meitä kehittämään verkkosivujamme!