Sotelaisten tarinat digikehittämisen projektipäällikkö

Kuva. Digikehittämisen projektipäällikkö Juha Jalkanen (kesk.). Kuvassa SOTEn digikehittäjiä, myös taustalla olevassa Teams-palaverissa.

 

Olen työskennellyt aiemmin opettajana, tutkijana ja johtajana opetusalalla. Oppiminen ja digitalisaatio ovat olleet keskeisiä teemoja tähänastisen urani aikana ja työn ohessa syntyi myös väitöskirja opetuksen digitalisaatioon liittyen. Keväällä 2020 tieni johti Pohjois-Savoon ja töihin Ylä-Savon SOTE kuntayhtymälle digikehittämisprojektiin, jossa pääsen hyödyntämään osaamistani ja oppimaan itsekin uutta. 

 

Digikehittämistä tekemiseen -projektin tavoitteena on kehittää uutta toimintamallia digitalisaation eteenpäin viemiseen ja digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen. Usein digitalisaatio nähdään vähän epämääräisenä, mutta pohjimmiltaan se on sitä, että kehitetään yhdessä ratkaisuja meidän tarpeisiimme sopivaksi, palvelemaan sekä asiakkaita että henkilöstöä. Sen avulla pystytään vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin, mutta ei se tarkoita sitä, etteikö ihmisiä tarvittaisi tulevaisuudessakin. 

 

Projektityöhön kuuluu paljon yhteistyötä koko kuntayhtymän eri vastuualueiden sekä ulkopuolisten kumppaneiden kanssa sekä tietysti myös hallinnollisia tehtäviä. Työpäivät ovat todella erilaisia, mutta usein päivät menevät erilaisissa etäkokouksissa ja -tapaamisissa. Projektissa etsimme muun muassa sotelaisten työstä sellaisia kohtia, joihin voisimme löytää uusia ratkaisuja ja niiden avulla vapauttaa aikaa enemmän esimerkiksi asiakkaan kohtaamiseen. 

 

Parasta työssäni on ihmisten kanssa työskentely ja ongelmien ratkominen. Parhaita hetkiä ovat ne, kun ihmisillä syntyy oivalluksia, esimerkiksi johonkin menetelmään liittyen. Kun jollakin syttyy lamppu ja hän oivaltaa, että hei nythän tämä ongelma ratkesi tai tämähän voitaisiinkin tehdä näin. 

 

Monesti ongelmien ratkaisussa keskeistä on kuunteleminen, asioiden kirjaaminen ylös ja niiden jäsentely. Arjessa asiat saattavat näyttää hyvinkin sekaiselta, mutta kun niitä puretaan yhdessä, kokonaisuus alkaa hahmottua.  

 

Digikehittäjät kaikilta soten eri vastuualueilta ovat työssäni keskeinen verkosto.

 

On hienoa työskennellä ihmisten kanssa, jotka paneutuvat todella paljon oman työnsä ja vastuualueensa kehittämiseen. Henkilöstössä on valtava voimavara, se vain pitää saada esiin. Ihmisethän sen työpaikan tekevät. 

 

Koen työssäni tärkeäksi sen, että ongelmia ei tarvitse ratkoa yksin, vaan tukena on koko työyhteisö ja oma tiimi. Monesti esihenkilöni kanssa pallottelemme jotakin kysymystä ja siinä keskustellessa se ratkeaa. Hän osaa kysyä tosi hyviä kysymyksiä. Työssäni digikehittämisen parissa haasteena ovat jatkuvat muutokset. Epävarmuuden sietokykyä pitää olla ja tilannetaju on tärkeää. Aina ei voi painaa satasella, vaan pitää pystyä lukemaan tilanteita ja ymmärtää ihmisten voimavaroja. 

 

Täällä on mahtava yhteisö ja töihin on aina mukava tulla. Koen tekeväni merkityksellistä työtä alueen ihmisten hyväksi.  

 

Lue lisää sotelaisten tarinoita täältä.

 


Löysitkö etsimäsi?

Auta meitä kehittämään verkkosivujamme!