Sotelaisten tarinat esihenkilö

Kuva. Seija Hämäläinen, osasto 3:n esihenkilö

 

Toimin esihenkilönä Ylä-Savo SOTE kuntayhtymän osasto kolmosella, joka toimii infektiopotilaiden hoitopaikkana. Valmistuttuani sairaanhoitajaksi tulin töihin Iisalmen sairaalan leikkausosastolle, jossa viihdyin todella pitkään. Toimintojen muuttuessa kaipasin lisää haasteita ja opiskelin terveystieteiden maisteriksi Itä-Suomen yliopistossa osittain työn ohessa. Olin muutaman vuoden töissä yksityissairaalassa Kuopiossa, mikä antoi työhön erilaista näkökulmaa. 

 

Työni on päivätyötä, satunnaisesti pidän etäpäiviä. Työpäiväni kuluu tyypillisesti koneen ääressä ja puhelimessa. Monenlaiset henkilöstöön, toimintaan ja talouteen liittyvät asiat kuuluvat tehtäviini. Henkilökuntaa liikutellaan eri yksiköiden välillä tarveperusteisesti yhteistyössä muiden esihenkilöiden kanssa. Hyväksyn henkilökunnan työvuorot, lääketilaukset, tavaroiden tilauslaskut jne. Valvon myös lääkelupien tenttijöitä.

 

Etäpäivinä voin keskittyä esim. Teamsin välityksellä kokouksiin ja esimiehille järjestettäviin koulutuksiin, koska voin luottaa täysin osaston henkilökunnan ammattitaitoon tehdä tarvittavat päätökset hoitotyön suhteen.  

 

Pidän työstäni, koska se on itsenäistä ja erilaisten eteen tulevien ongelmien ratkaisua. Osaston henkilökunta on täynnä asiantuntijoita. He ovat todella vastuuntuntoisia, joustavia ja tekevät työtään täydellä sydämellä. Koronapandemian saapuessa entinen muistitutkimus- ja infektioyksikkö muutettiin koronaosastoksi. Koko henkilökunta silloisen esimiehen kanssa teki todella ison työn toimintatapojen ja tilojen muuttamisessa vastaamaan uuden potilasryhmän tarpeita. Tuo aika oli henkisesti rankkaa, koska kenelläkään ei ollut varmaa tietoa taudista ja saadut ohjeet muuttuivat nopeassa tahdissa. Henkilökunta oli aktiivinen hankkiessaan tietoa ja vahvan yhteishengen voimin tehtiin vastuullista työtä.

 

Ylä-Savon SOTE on vakaa työnantaja ja voin suositella Ylä-Savoa seutuna ja turvallisena paikkana elää ja työskennellä. Välimatkat ovat lyhyitä, ihmiset mukavia ja täällä on hyvät harrastusmahdollisuudet.  

 

Lue lisää sotelaisten tarinoita täältä.


Löysitkö etsimäsi?

Auta meitä kehittämään verkkosivujamme!