Murupolku

Sotelaisten tarinat nuorisolääkäri

Nuorisolääkäri Tiina työhuoneessaan katsoo kameraan, sininen työasu päällään.

 

Olen nuorisolääkäri Tiina Vieremältä. Työskentelen koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkärinä Iisalmessa nuorisoikäisten parissa. Työtehtäviini kuuluu ennaltaehkäisevää ja terveyttä edistävää työtä terveystarkastusten, yhteisöllisen ja yksilökohtaisen opiskeluhuollon parissa. Opiskeluterveydenhuollossa tehtäviin kuuluu myös sairaanhoitoa, opiskelukyvyn ja opintoaloihin liittyvien riskitekijöiden arviointia. Arvioin ja hoidan perustasolla nuorten mielenterveyden haasteita ja teen psykoterapiaa opintoihini liittyen. Annan tukea muulle opiskeluterveydenhuollon ja opiskeluhuollon henkilöstölle ja teen monialaista yhteistyötä laaja-alaisesti eri tahojen kanssa. Pyrin myös kehittämään työtämme, jotta pystyisimme auttamaan mahdollisimman paljon ja tehokkaasti, ja jotta myös työntekijät voisivat hyvin. 

Työpisteeni vaihtuu päivittäin, samoin työtehtävät. Työpäiviini kuuluu useimmiten terveystarkastustoimintaa, sairausvastaanottoja, konsultaatioita muulle henkilöstölle ja runsaasti verkostotyötä nuoren perheen ja muiden työntekijöiden kesken. Työpäivät ovat usein kiireisiä, vauhdikkaitakin, vaikka kiire saattaa olla erilaista, kuin muussa terveyskeskustyössä. 

Pidän erityisesti kohtaamisista, joita koen päivän mittaan nuorten kanssa. Jokainen vastaanotto on erilainen, ja niin on myös se tapa, kuinka lähden vuorovaikutukseen nuoren kanssa. Onnistunut kohtaaminen vaatii toisinaan paljon työtä, mutta on onnistuessaan hyvin palkitseva. Koen olevani etuoikeutettu saadessani kuulla nuoren kokemuksista ja elämästä. 

Työkavereina minulla on terveydenhoitajia, kuraattoreita, psykologeja ja psykiatrisia sairaanhoitajia, sekä hieman etäämpänä terveyskeskuskollegat. Olen onnekas, että minulla on ympärilläni niin monipuolisia osaajia. 

Voin vaikuttaa työpäivieni sisältöön ja työn tekemisen tapaan, mikä onkin tärkeää, kun työ sisältää paljon muuttuvia tekijöitä ja yhteistyötä eri tahojen kanssa. 

Koen toisinaan voimattomuutta nuorten kasvavien haasteiden edessä. Yhden ihmisen mahdollisuudet auttamiseen ovat rajalliset, ja tuen tarvetta olisi enemmän kuin pystyn tarjoamaan. Koen kuitenkin tärkeänä, että kiireestä huolimatta pystyn pysähtymään jokaisen kohtaamisen äärelle. 

Nuoruusikä on omana erityisenä ikäkautenaan ainutlaatuinen, täynnä mahdollisuuksia ja mahtavia muutoksia. Työ koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa on laaja-alaista ja monipuolista terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttamista. Itselleni on tärkeää, että työtä tehdään tietoon ja tutkimukseen sekä näyttöön perustuviin menetelmiin perustuen yhdessä nuoren parhaaksi. Ja onhan nuorisolääkärin työssä myös tosi kivaa.

Lue lisää sotelaisten tarinoita täältä.


Löysitkö etsimäsi?

Auta meitä kehittämään verkkosivujamme!