Murupolku

Strategia ja suunnitelma

Strategia ja suunnitelma

Kuntayhtymän strategia ohjaa kuntayhtymän toiminnan suunnittelua, tavoitteita, päätöksentekoa ja arjen toimintaa. Keskeisenä toimeenpanevana suunnitelmana on palvelujen järjestämissuunnitelma ja vuosittaiset palvelusopimukset. 
 

Palvelujen järjestämissuunnitelma

Palvelujen järjestämissuunnitelmalla sovitetaan yhteen sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisen periaatteet kuntayhtymän toimialueella. Suunnitelmassa esitetään nykytila, tavoitetila ja strategisia linjauksia palvelujen kehittämiseksi sekä kustannusten kasvun pysäyttämiseksi. Toteutumista arvioidaan vuosittain yhteistyössä kuntien kanssa ja siihen tehdään tarvittavat muutokset.

Vuosittaisissa kuntayhtymän ja kunkin jäsenkunnan palvelusopimuksissa määritellään, miten ja missä laajuudessa järjestämisvelvollisuuteen kuuluvat palvelut kunkin jäsenkunnan osalta toteutetaan. Palvelusopimus mahdollistaa palvelutason ja palvelujen laajuuden määrittämisen.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma HYVIS vuosille 2017–2021 on lakisääteinen väline ohjata, johtaa ja kehittää lasten ja nuorten hyvinvointityötä yhteistoiminta-alueen kunnissa.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma

Kuntayhtymän yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman tarkoituksena on luoda ja vakiinnuttaa sellaiset hallinto- ja toimintatavat, joilla varmistetaan yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa.

Terveysneuvonnan toimintaohjelma 

Toimintaohjelma koskee neuvolapalvelujen, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon järjestämistä yhteistoiminta-alueella. 

Lastensuojelun suunnitelma 

Lastensuojelusuunnitelma mahdollistaa, että kunnallinen lasten hyvinvointiin liittyvä toiminta on tavoitteellista, suunnitelmallista sekä pitkäjänteistä, ja että niin kunnallisena kuin ylikunnallisenakin se perustuu yhteistoimintaan ja kumppanuuteen. Suunnitelmassa päätöksentekijät määrittelevät kunnan lapsi- ja lastensuojelupoliittisen toiminnan keskeiset sisällön ja painopisteet sekä varaavat toimintaan ja sen kehittämisen edellyttämät voimavarat. 

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman tavoitteena on tukea laaja-alaista, mielenterveyttä edistävää ja päihdehaittoja vähentävää mielenterveys- ja päihdetyötä.  

Hyvinvointikertomus

Laaja hyvinvointikertomus laaditaan kerran valtuustokaudessa ja sen tavoitteita ja toimenpiteitä päivitetään ja tarkastellaan vuosittain vuosiraporteissa. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän laaja hyvinvointikertomus on laadittu valtuustokaudelle 2017-2020.

 

Tiedostot:

Kuntayhtymän strategia vuosille 2020–2025 

Palvelujen järjestämissuunnitelma vuosille 2019–2020 

HYVIS-suunnitelma - lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2017–2021

Terveysneuvonnan toimintasuunnitelma vuosille 2019–2020 

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma vuosille 2016–2020 

Laaja hyvinvointikertomus vuosille 2017–2020 


Löysitkö etsimäsi?

Auta meitä kehittämään verkkosivujamme!