Talouden raportointi

Talouden raportointi

Talousarvio

Strategiset päämäärät ja niistä johdetut taloussuunnitelman tavoitteet ovat kuntayhtymämme vuosittaisen toimintasuunnitelman laadinnan lähtökohtana. Kuntalaki edellyttää kunnan toiminnalta tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta. Kuntayhtymän toimintojen kehittämistavoitteet esitetään taloussuunnitelmassa ja selvitetään, miten toiminnot ja investoinnit rahoitetaan. Valtuuston on hyväksyttävä kuntayhtymän kalenterivuoden talousarvio edellisvuoden loppuun mennessä. Samalla valtuusto hyväksyy kolmea tai useampaa vuotta koskevan taloussuunnitelman. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Tilinpäätös

Kuntayhtymän tilikausi on kalenterivuosi. Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, jonka valtuusto käsittelee tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluu muun muassa tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase ja toimintakertomus, jossa esitetään selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kuntayhtymässä.

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus tehdään neljännesvuosittain.

Tiedostot:

Talousarvio 2022

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2021

Talousarvio 2021 ja toimintasuunnitelma v. 2022-2023

Talousarvio 2020 ja toimintasuunnitelma v. 2021-2022

Talousarvio 2019 ja toimintasuunnitelma v. 2020-2021 

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2020

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2019 

 


Löysitkö etsimäsi?

Auta meitä kehittämään verkkosivujamme!