Tietosuoja PÄÄKUVA

""

Murupolku

Tietosuoja

Tietosuoja

Tietojen turvaaminen on olennainen osa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän toiminnan turvallisuutta. Meille on erityisen tärkeää, että voit luottaa siihen, että tietosi ovat turvassa, oikeita ja vain hoitoon tai palvelun järjestämiseen osallistuvien saatavissa.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä noudattaa henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR, General Data Protection Regulation) sekä voimassa olevaa kansallista lainsäädäntöä. 

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän tietosuojavastaava seuraa ja valvoo asiakastietojen käsittelyä ja menettelytapoja. Tietosuojavastaavalta, joka valvoo organisaatiossamme henkilötietojen käsittelyä, voit tiedustella tietojesi käyttöön liittyviä asioita. Tietosuojavastaava suorittaa tietojärjestelmien käytönvalvontaa säännöllisesti järjestelmissä, joissa käsitellään henkilötietoja.

Potilas- ja asiakastiedot 

Asiakkaalla tai potilaalla on pääsääntöisesti oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän henkilörekistereihin on tallennettu tai ettei rekistereissä ole häntä koskevia tietoja. Voit tehdä lokitietojen tarkastuspyynnön, kun haluat tietää, kuka on käyttänyt tai kenelle on luovutettu sinua koskevia potilas- tai asiakastietoja.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedot ovat salassa pidettäviä ja niitä luovutetaan vain asiakkaan, potilaan tai hänen laillisen edustajansa suostumuksella tai luovutukseen oikeuttavan lainsäädännön perusteella. 

Henkilötietojen käsittely 

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä kerää sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaista ja potilaista sellaisia tietoja, jotka ovat tarpeellisia sosiaali- ja terveydenhuollon toteuttamiseksi. 

Tietosuojaselosteet

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän henkilörekistereistä laaditut tietosuojaselosteet. Katso kaikki tietosuojaselosteet täältä.

 

Tietoturva- ja tietosuojapolitiikka
 


Löysitkö etsimäsi?

Auta meitä kehittämään verkkosivujamme!

Tietosuojavastaava_dokumenttilinkkilistaus_2_palsta