Sisältöjulkaisija

Anna palautetta

Navigointivalikko

Kuulutus maa-aines- ja ympäristölupapäätöksestä, Kiviniemi 140-404-27-29, Iisalmen Autotilaus Oy

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunta on 8.9.2020 antamallaan päätöksellä myöntänyt Iisalmen Autotilaus Oy:lle 10 vuodeksi (31.12.2030 saakka) maa-aineslain 4 a §:n mukaisen luvan maa-aines­ten ottoon sekä ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan louhinnalle ja murskaukselle Iisalmen kaupungin Haapajärven kylässä sijaitsevalle tilalle Kiviniemi 140-404-27-29.

Kuulutus

Päätös