Sisältöjulkaisija

Anna palautetta

Navigointivalikko

Kuulutus päätöksestä koskien koeluonteista toimintaa, valimohiekan kompostointi ja elvytyskäsittely, Suomivalimo Oy

Ympäristönsuojelutarkastaja on 24.8.2020 § 7/2020 tehnyt päätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 119 §:n mukaisesta Suomivalimo Oy:n tekemästä jätteen käsittelyä koskevasta ilmoituksesta, joka koskee koeluonteista toimintaa.

Toimipaikka on Suomivalimo Oy:n valimohiekan hyötykäyttöalue tilalla 140-407-20-325, osoite Sonkajärventie 108, Iisalmi.

Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 25.8. - 1.10.2020 Iisalmen kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.iisalmi.fi ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän verkkosivuilla osoitteessa www.ylasavonsote.fi. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 1.9.2020.

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 1.10.2020.

Lisätietoja antaa ympäristönsuojelutarkastaja Osmo Koivistoinen, puh. 0400 144 452, sähköposti: osmo.koivistoinen@ylasavonsote.fi.

Kuulutus

Päätös