Sisältöjulkaisija

Anna palautetta

Navigointivalikko

Kuulutus päätöksestä meluilmoitukseen, Rakennustoimisto Eero Reijonen Oy

Ympäristönsuojelutarkastaja on 13.8.2020 § 6/2020 tehnyt päätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta Rakennustoimisto Eero Reijonen Oy:n tekemästä ilmoituksesta, joka koskee 31.8. - 30.9.2020 välisenä aikana tehtävää louhintatyötä.

Tapahtumapaikka on Iisalmen terveyskampus työmaa, osoite Riistakatu 23, Iisalmi.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 14.8. - 21.9.2020 Iisalmen kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.iisalmi.fi ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän verkkosivuilla osoitteessa www.ylasavonsote.fi. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 21.8.2020.

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 21.9.2020.

Lisätietoja antaa ympäristönsuojelutarkastaja Osmo Koivistoinen, puh. 0400 144452, sähköposti: osmo.koivistoinen@ylasavonsote.fi.

Kuulutus

Päätös