Sisältöjulkaisija

Anna palautetta

Navigointivalikko

Ilmoitukset ja kuulutukset

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunta on 23.11.2021 antamallaan päätöksellä myöntänyt J.S.T Kauppinen Oy:lle 15 vuodeksi (31.12.2036 saakka) maa-aineslain 4 a §:n mukaisen luvan maa-ainesten ottoon Vieremän kunnan Kauppilanmäen kylässä sijaitsevalta kiinteistöltä Porraslampi 925-406-5-51 sekä ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen luvan louhinnalle ja murskaukselle.

Kuulutus

Päätös