Sisältöjulkaisija

Anna palautetta

Navigointivalikko

Ilmoitukset ja kuulutukset

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunta on 1.11.2021 antamallaan pää­töksellä myöntänyt 5 vuodeksi Iisalmen Autotilaus Oy:lle luvan maisemoivaan maa-ainesten ottoon 1,4 ha:n alalle tiloilla Pitkälammen sora-alue 925-415-41-3 ja Pitkä­lammen sora-alue II 925-415-41-5 ottosuunnitelman (päivätty 13-11-2020, saapu­nut 25.11.2029; täydennetty lopullisella maisemointisuunnitelmalla 12.4.2021) suunnitelmapiirustuksen mukaiselle alueelle.

Kuulutus

Päätös