Murupolku

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelumääräykset

 

Ympäristönsuojelulain 202 §:n mukaan kunta voi antaa ympäristön suojelemiseksi paikallisia, kuntaa tai jotain sen osaa koskevia yleisiä ympäristömääräyksiä. Laissa on myös määritelty toimet ja tilanteet, joita määräykset voivat koskea sekä tilanteet, joihin ne eivät sovellu. 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen ympäristönsuojelumääräyksistä.

Kuntien ympäristönsuojelumääräykset

Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi erityisestä syystä myöntää kirjallisesta hakemuksesta yksittäistapauksessa luvan poiketa näistä määräyksistä. Poikkeamisesta ei saa aiheutua ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. 

Poikkeamishakemukset käsittelevät ympäristönsuojelutarkastajat. 

 

Lisätietoa ympäristönsuojelulaista

Ympäristön yhteystiedot

Yhteystiedot
 

Iisalmi
 

Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut
Iisalmen toimipiste
Riistakatu 5 B, 3. krs, Iisalmi
PL 4, 74101 Iisalmi (postiosoite)
fax. (017) 272 4456
ymparisto@ylasavonsote.fi

Toimisto/hallintosihteeri
Helli Kauppinen
puh. 040 673 9971
 fax. (017) 272 4456

Ympäristöjohtaja
Martti Veteli
puh. 040 027 1193
Vastuualueen johto, vesiensuojelu

Kiuruvesi

Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut
Kiuruveden toimipiste
Harjukatu 2, Kiuruvesi
PL 4, 74101 Iisalmi (postiosoite)

Ympäristönsuojelutarkastajat:


Osmo Koivistoinen
puh. 040 014 4452
Jätehuolto, ilmansuojelu, meluntorjunta, energiantuotanto, meluilmoitukset, jätevedenpuhdistamot

Iisalmi, Sonkajärvi

Maarit Walta
0400 144 453
Maa-ainesten louhinta ja murskaus, asfalttiasemat, betoniasemat, jätevesiasiat, vesihuollon poikkeusluvat, maatalous,

Kiuruvesi, Vieremä

Veera Kajanus
puh. 040 568 2619
Maatalous, jätevesiasiat, ampumaradat, elintarvikejalostus -laitokset, VOC-laitokset, vesihuollon poikkeusluvat, turvetuotanto

Pielavesi

Puustellintie 10, 72400 PIELAVESI
Tiina Hujanen
puh. 0400 173 345
Maatalous, maa-ainesten louhinta ja murskaus, jätevesiasiat, vesihuollon poikkeusluvat, turvetuotanto